BEMA nyhedsbrev, april 2021

NYT FRA BEMA

Med ACTA styrker vi fokus på recycling

ACTA er vores linje af balleåbnere og neddelere, som har fået ekstra aktualitet i disse år. I hele verden har vi i alle grene af økonomien for alvor fået fokus på recycling af materialer, så vi i større omfang kan undgå at bruge jomfruelige ressourcer og i stedet genanvende.

Balleåbnere bruges for eksempel til papirballer, papballer, PET-flasker eller anden plast til recycling. Neddelere kan blandt andet anvendes til gips, træaffald, mineraluld og husholdningsaffald.

Læs i dette nyhedsbrev om en specialløsning udviklet til åbning af papirballer, hvor der både skulle tages hensyn til den ekstreme belastning af materiellet og hele kundens, fabrik layout. Se løsningen på www.bema.as under løsningsnummer 31253.


Sommer på vej…

Vi nærmer os sommeren, og det ser heldigvis ud til, at alle igen vil få mere normale tider. Vi ser frem til igen at kunne holde fysiske møder med kunder og leverandører, selv om vi ikke er i tvivl om, at de virtuelle møder er kommet for fortsat at blive brugt – de er en rationaliseringsgevinst for alle parter og passer også til tidens tanker om at belaste miljøet mindre!

BEMA A/S har netop leveret en balleåbner, som skal bruges til at åbne store baller med sammenpresset papir og pap. Det kræver udstyr, der kan klare de ekstreme belastninger, når de meget tunge baller bliver smidt i maskinen fra et transportbånd. Balleåbneren afløser en tidligere maskine, også en ACTA, som blev installeret i 1993 og med sine 28 år har bevist, at ACTA er bygget til at holde.

En ACTA balleåbner bruges til at åbne og løsne de tæt sammenpressede baller af papir, som kommer fra genbrugscentre, virksomheder m.v. De løse papirstykker sendes gennem maskinens udløb til videre forarbejdning, typisk i store pulptanke, hvor det løse papir opløses til en klistret masser, der kan bruges til fremstilling af nyt papir. En ACTA balleåbner er på den måde det første og meget vigtige led i processen med at fremstille nyt papir af returmateriale.

Den aktuelle løsning er fremstillet i et tæt samarbejde med kunden, som havde specifikke krav vedrørende udløbssiden på maskinen. Derudover skulle kundens fabrikslayout medtænkes, da der er støbt nogle store jernbjælker ned i gulvet, som ikke lige lader sig flytte.

BEMA A/S har leveret en komplet turnkey løsning med design, konstruktion og sammensætningen af maskinens styring. Montage er sket gennem taget på fabrikken.

Særlige features ved denne maskine:

  • Robust setup – heavy duty
  • Hydrauliske stempler på bommen, monteret på udløbssiden
  • Manuelt kontrolpanel til styring af den hydrauliske bom
  • Forhøjede sider på fyldetragten, med inspektionslåge og sikkerhedsswitch
  • Komplet elektrisk styring, leveret med maskinen

Kontakt Ronni Laursen, som er salgsansvarlig for dette produktområde.

PS: I kan også tjekke den nye video ud, som vi har fået lavet af netop denne maskine her.


Komponenter til standard- og specialløsninger

BEMA A/S er specialiseret I fremstilling af sneglerotorer med vindinger i Hardox materiale. Vi fremstiller vindinger af stålplader, der er pålagt hårdmetal fra værk, og vi har desuden selv udstyr til pålægning af hårdmetal, som levetidsforlænger sneglerotorerne.

Vi leverer både specialløsninger og standardkomponenter. Har I brug for en leverandør, der løbende kan levere ensartede rotorer til et anlæg, så sikrer vi, at produktionsgrundlaget er opdateret, så vi hele tiden kan levere de samme rotorer.

Senest har vi leveret to mere end 10 meter lange koniske rotorer til transport af biomasse. Det er et stærkt slidende medium, som kræver

hårdmetalsbelægning, så levetiden forlænges. Rotoren er desuden selvbærende, som der ikke er nogen kontakt mellem snegle rotoren og sneglehuset.

Se mere på www.bema.as – løsning nr. 29603.

Kontakt naturligvis også gerne Salgsafdelingen for mere information.


Ny mand på ACTA produktionslinjen hos BEMA A/S

Ronni Laursen er udnævnt til salgsansvarlig på hele ACTA linjen af balleåbnere og neddelere. Han kommer med bred salgserfaring inden for projektsalg, industri og ordreproduktion og har altid serviceret både nationale og i høj grad også internationale kunder. Ronni sætter en stor ære i at være den kompetente sparringspartner og tilbyder tæt og dedikeret samarbejde med kunderne. Med BEMA A/S i ryggen har han et stærkt produktprogram at tilbyde, ikke alene inden for neddelere eller balleåbnere, men også transportsnegle eller andet procesudstyr. Kontakt gerne Ronni for at høre mere om potentialet i en ACTA løsning hos jer.