Procesudstyr

BEMA Gruppen leverer bl.a. gennem handelsmærket Ferreo procesudstyr i rustfrit stål til industrien. Vi arbejder efter en sekstrins model under navnet Steel Performance. Alle produkter er kundetilpassede og udvikles i et tæt samarbejde med kunden.

Produktsortimentet er omfattende og omfatter både klassiske produkter som tanke, inddampere og varmevekslere til mere specielle løsninger som fluidbeds, tørrekamre, cykloner og tryktanke.

Steel Performance

1. Knowhow

Vi styrer hele processen - lige fra udvikling og produktion til montage og test. Vores langvarige og solide erfaring med rustfrit stål sikrer kunden den bedste kvalitet, den laveste risiko og optimal processtyring.

 

2. Risikostyring

Alle projekter planlægges, overvåges og styres ud fra milepæle baseret på en effektiv risikomodel. Vi inddrager brugeren, kunden, leverandøren og andre projektinteressenter efter ønske og behov.

 

3. Kvalitetssikring

For at sikre den bedste og højeste kvalitet, har vi konstant fokus på afvigelsesstyring og tilpasning af projektmiljøet. Vi tilpasser produktionen i forhold til projektets størrelse og kompleksitet.

4. Specifikation

Vores salgsafdeling gør meget ud af at forventningsafstemme med kunden, inden projektet går igang. Vi har særligt fokus på specifikationer, omkostninger, produkterne og kvaliteten.

 

5. Procesoptimering

Vi arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiden med 20%, reducere tidsforbruget på en opgave med 30% og reducere 'cost of energi' med 5% - uden at gå på kompromis med kvalitetsstyringen.

 

6. Produktionsflow

Vores mål er at øge værdien for kunden ved brug af færrest mulige ressourcer. Det kan ske gennem direkte besparelser og/eller maksimering af produktionsudbytte og kvalitet.