Procesudstyr

BEMA leverer procesudstyr i rustfrit stål. Det er for eksempel inddampere, varmevekslere, fluidbeds, posefiltre, forskellige typer tanke, tørrekamre, cykloner samt stativer, gittermaster, vindmøllestandere og kanaler.

Alle produkter er tilpasset kundens behov og udvikles i et tæt samarbejde med den enkelte kunde.

Arbejdet med rustfrit stål er en proces samlet under betegnelsen Steel Performance. Processens seks dele fører projektet sikkert gennem hele forløbet fra den indledende afdækning af kundens behov over den konkrete specifikation til den endelige produktion og idriftsætning.

procesudstyr inddamper varmeveksler bema
Inddampere

Inddampere anvendes i en lang række industrier til opkoncentrering af et produkt, så det kan håndteres lettere, fx ved transport, eller som forstadie til tørring. Det gælder for eksempel juice og most, som inddampes og transporteres som koncentrater.

Vi har specialiseret os i fremstilling af inddampere i rustfrit stål. Med vores godkendelse til at levere til fødevareindustrien er vores kunder sikre på, at vi lever op til alle standarder for denne industri, hvor der stilles ekstreme krav til hygiejne og sikkerhed.

Varmevekslere og forvarmere

Rustfri varmevekslere, forvarmere og andre elementer i temperatursystemer indgår, hvor der er krav om lille vedligehold, holdbarhed og ved indsættelse i belastende miljøer, hvor andre materialer ville korrodere eller på anden måde være uhensigtsmæssige.

Vores anlæg til udnyttelse af temperaturforskelle i luft og vand samt andre væsker fremstilles efter nøje specifikationer udviklet sammen med kunden. Vi leverer såvel samlede systemer som delelementer til andre løsninger.

Specialprodukter

Vi har gennem årene udviklet og produceret en lang række kundespecifikke specialløsninger i rustfrit stål. Det er fx af specialløsninger som fluidbeds, tørrekamre, cykloner og tryktanke.

De senere år har vi også som en afspejling af markedets udvikling produceret en lang række specialdesignede gittermaster og vindmøllestandere. Forhør nærmere ved særlige krav og ønsker, som vi er sikre på, at vi kan møde.


Kontakt

Kontakt Jørgen Strøm eller Ronny Bæk, og hør mere om BEMAs løsninger inden for procesudstyr.

Jørgen Strøm

Direktør

Ronny Bæk

Salg

Procesudstyr i rustfri udførelse

BEMA er ekspert i transportløsninger og har som led i den specialisering udviklet kompetencer inden for procesudstyr. Procesudstyr i rustfrit stål er en naturlig udvikling i forhold til vores rotorløsninger og snegleløsninger i rustfrit stål. Det kræver særlige kompetencer at arbejde i rustfrit stål, og disse særlige kompetencer kan vi udnytte fuldt ud ved at fremstille såvel snegleløsninger som procesudstyr til industrien.

Procesudstyr produktprogrammet består af både klassiske produkter og specialløsninger til industrien. De klassiske produkter er for eksempel tanke, der bruges til opbevaring af væsker og andre materialer, og som oftest indgår i komplekse installationer. Denne del af produktsortimentet inden for procesudstyr består også af inddampere og varmevekslere. Herudover leverer BEMA mere specielle produkter eksempelvis fluidbeds, tørrekamre, cykloner og tryktanke.

Avanceret produktprogram

BEMA har siden 1947 fremstillet en lang række produkter, som i dag er brancheledende inden for deres kategorier. BEMAs sneglerotorer og rotorer i det hele taget indgår i systemer til transport af mange slags materialer og medier, og BEMA er ISO 9001 certificeret til også at levere til fødevareindustri. Med ACTA neddelere, knusere og balleåbnere har vi tilført forsyningssektoren, affaldssektoren og hele genvindingsindustrien en ny dimension. BEMAs sneglevindinger leveres overalt i verden både som komponenter, løse vindinger og som led i samlede løsninger og projekter. Den enkle, men avancerede teknik bag snegletransport giver driftssikre løsninger, som kører upåklageligt i mange år.

Download ISO 9001 certifikat, hvis nærmere dokumentation for dette ønskes.

Hvilke typer procesudstyr leverer BEMA?

BEMA leverer procesudstyr af mange typer. Inddampere, rustfri beholdere, varmevekslere og tanke er basis i det store produktprogram. Specielt tanke indgår i mange industrielle processer og produktanlæg. De anvendes for eksempel til opbevaring af procesmaterialer i produktionen, som mellemlager og buffer. Procesudstyr indgår også i samlede transportanlæg med sneglesystem, silosnegl eller koge snegl, alt efter hvad procesudstyret indgår i.

Eksempler på procesudstyr er også kondenser, filter, trykfilter og fordamper. Procesudstyr indgår også i transportanlæg for pulvertransport, som eksempelvis i malingsindustrien, råvareindustrien, forsyningsindustrien og fødevareindustrien.

Steel performance

BEMAs procesudstyr indgår i sortimentet i kraft af et opkøb af virksomheden Ferreo men er i dag en integreret del af BEMAs store og moderne produktionsanlæg.

Produktionen er fastlagt i et system, der oprindeligt bar navnet Steel Performance. Det består af seks trin: Knowhow, Risikostyring, Kvalitetssikring, Specifikation, Procesoptimering og Produktionsflow.

Knowhow

BEMA styrer hele processen af det rustfri procesudstyr. Fra udvikling og produktion til montage og test. Vi udnytter vores lange og dybe erfaring med den avancerede produktion i rustfrit stål for at sikre kunden den bedste kvalitet, laveste risiko og optimal styring af hele processen fra plan til produkt.

BEMA er fuldt kvalificeret til den vanskelige produktion i rustfrit stål. Arbejdet foregår i et særligt miljø, hvor det rustfri stål selvfølgelig holdes totalt adskilt fra sort stål.
BEMA er fuldt kvalificeret til den vanskelige produktion i rustfrit stål. Arbejdet foregår i et særligt miljø, hvor det rustfri stål selvfølgelig holdes totalt adskilt fra sort stål.

Risikostyring

Det er vigtigt for BEMA at sikre, at alle projekter gennemføres med så lav risiko som muligt og uden fejlgreb. Det sker ved avanceret planlægning, overvågning og styring, alt sammen baseret på velbeskrevne milepæle, så kunden har det rette indblik i proces og produktion. Vi inddrager alle interessenter efter behov: Bruger, kunde, leverandører og projektinteressenter i øvrigt.

Kvalitetssikring

BEMA ønsker at levere den højest mulige kvalitet i forhold til det aftalte. Derfor fokuserer vi på afvigelsesstyring og optimering af projektmiljø. Grundig planlægning gør det muligt at tilpasse produktion og tidsstyring i forhold til det enkelte projekt, dets størrelse og dets kompleksitet.

Rustfrit procesudstyr klar til forsendelse efter grundig kvalitetskontrol.
Rustfrit procesudstyr klar til forsendelse efter grundig kvalitetskontrol.

Specifikation

BEMA fokuserer særligt på specifikationer, omkostninger, produkter og kvalitet ved gennemførelsen af et projekt. Her indgår også en forventningsafstemning med kunden, som er af største betydning for et vellykket projekt.

Procesoptimering

BEMA sætter sig hele tiden mål for bedre sagsbehandlingstid, mindskning af tidsforbrug og reducering af energiforbrug. Uden at det kompromitterer kvalitetsstyringen, naturligvis.

Produktionsflow

BEMA optimerer hele tiden ressourceforbrug og produktionsflow, og en høj effektivitet kommer kunden til gode. Resultatet er, at vi kan yde de bedste procesudstyr priser i forhold til kunden behov og ønsker om kvalitet.

Tilbyder BEMA rådgivning?

BEMA har mange års erfaring med at projektere, designe, planlægge og producere procesudstyr. BEMA har egen projektafdeling med højt kvalificerede ingeniører og tilbyder rådgivning af kunder, både før projektstart, i idéfasen og under produktionen og tilpasningen af det rustfri procesudstyr. BEMA tilbyder i mange tilfælde prøveopstilling af procesudstyr enten hos kunden eller på BEMA fabrikken, sådan at idriftsætning kan foregå gnidningsløst og sikkert.

Vores erfaring inden for procesudstyr gør, at vi kan sikre det optimale udstyr til prisen. Mange år på banen har også gjort BEMA til en sikker samarbejdspartner, og en løsning fra BEMA er derfor også en tryg og langtidssikret løsning.

Kontakt vores salgsafdeling for nærmere aftaler, møde eller rådgivning om alt inden for procesudstyr og de andre produktområder: Rotorer, sneglevindinger, snegletransport og ACTA.