BEMA A/S

BEMA er producent og markedsfører af

 • Komponenter og komplette løsninger til snegletransport.
 • Procesudstyr i rustfrit stål.
 • Maskiner til neddeling af gips, isoleringsmateriale, træaffald og flere affaldstyper.
 • Diverse specialløsninger.

Vi garanterer:

✓ Høj produktkvalitet.
✓ 100 % leveringssikkerhed, fleksibilitet og service.
✓ Årelang ekspertise og erfaring samlet ét sted.
✓ Løbende produktudvikling og engageret miljø af specialister.
✓ Unikke & gennemtænkte løsninger, der leveres til tiden.

Om Bema

BEMA A/S er grundlagt i 1947. De sidste 20 år har vi specialiseret os i teknologien omkring transportsnegle.

Sideløbende har vi udvidet forretningen med ACTA og Ferreo. Det har tilføjet nye produktprogrammer og specialløsninger inden for maskiner til neddeling af gips, plast, isoleringsmateriale, træaffald og flere affaldstyper, samt procesudstyr i rustfrit stål.

Produktionsfaciliteterne rummer i dag et højt specialiseret team på 60 medarbejdere. Hver dag fremstiller de tilpassede løsninger til vores kunder sammen med den tilknyttede know-how og teknologi.

Virksomheden

BEMA er en ordreproducerende virksomhed indenfor sneglekomponenter og transportsnegle, der behersker:

 • Udvikling
 • Konstruktion
 • Produktion, lager og logistik
 • Salg og markedsføring

BEMA har egen konstruktionsafdeling, der kan konstruere og dokumentere alle produkter og løsninger.

Der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø i virksomheden. I BEMA uddelegeres ansvar med det formål at sikre høj kompetence hos alle medarbejdere uanset arbejdsområde. Med dette udgangspunkt arbejder BEMA på at have en høj grad af jobtilfredshed, motivation, engagement og loyalitet.

BEMA tilbyder med sin organisation at være en kompetent og foretrukken samarbejdspartner samt tiltrække velkvalificeret arbejdskraft til alle funktioner.

Kunder

BEMA’s kunder kan kategoriseres i to grupper:

Komponentaftagere:

 • Kunder der aftager sneglevindinger og/eller sneglerotorer

Løsningsaftagere:

 • Kunder der aftager transportsnegle eller hele snegleløsninger, hvor BEMA har funktionsansvaret
 • Kunder med behov for procesudstyr i rustfrit stål
 • Kunder med behov for professionelt udstyr til neddeling af gips, plast, isoleringsmateriale, træaffald og flere affaldstyper

BEMA’s kernekunder er:

 • Jernindustrielle virksomheder
 • Produktions- og handelsvirksomheder
 • Rådgivende ingeniører
 • Private og offentlige virksomheder inden for genvinding og affaldshåndtering

Hvad enten behovet er at få flyttet et produkt fra A til B med en enkel snegleløsning, eller der skal udvikles en komplet løsning inden for materialehåndtering, bearbejdning eller opbevaring er det vores hensigt at gøre det nemt og tilfredsstillende at være kunde hos BEMA.

Det er vores mål at knytte kunden så tæt til os som muligt for på den måde at skabe forståelse for kundens ønsker og behov gennem hele vor organisation.

Mission / Vision

BEMA’s Mission:
På basis af rådgivning og analyse af den enkelte kundes behov udvikler, producerer og markedsfører BEMA komponenter og komplette løsninger baseret på hhv. snegleteknologi, procesudstyr i rustfrit stål eller neddelere til neddeling af gips, plast, isoleringsmateriale, træaffald og flere affaldstyper.

BEMA’s leverancer er kendetegnet ved kompleksitet, kvalitet, fleksibilitet og reaktionsdygtighed.

BEMA’s Vision:
BEMA ønsker at være en kendt og foretrukken samarbejdspartner indenfor fremstilling og udvikling af komponenter og løsninger til transportsnegle, herunder sneglevindinger og sneglerotorer. Gennem tilkøb og organisk udvikling vil vi styrke vores indsats inden for tilgrænsende produktområdet, hvor vi kan opnå synergi. Det gælder blandt andet procesudstyr i rustfrit stål samt maskiner til neddeling af gips, plast, isoleringsmateriale, træaffald og flere affaldstyper.

Vi vil være kendt for og tilbyde vore kunder kompetence og know-how indenfor de teknologiområder, hvor vi er aktiv, hvad angår såvel enkeltkomponenter som komplette systemer i et sammenhængende produktionsforløb. Det gælder således både inden for snegle- og rotorteknologi og maskiner til neddeling af gips, plast, isoleringsmateriale, træaffald og flere affaldstyper, samt procesudstyr i rustfrit stål.


ACTA

ACTA er en global leverandør af maskiner til neddeling af gips, isoleringsmateriale, træaffald, husholdningsaffald, papir, PET flasker og mange andre former for affald.

Læs mere om ACTA

Vores alsidige maskiner kan bruges enten som neddeler eller balleåbner og produceres lokalt i Danmark.

Vi har siden 1976 fremstillet mere end 200 maskiner, som er leveret til kunder i Europa, Asien, Australien, USA og Mellemøsten.

Det er en kerneværdi for os at forsyne virksomheder inden for affaldshåndtering og recycling med en robust og meget driftssikker maskine, som er i stand til at neddele forskellige materialer til mindre og mere ensartede størrelser til videre forarbejdning. At reducere størrelsen på materialet letter transporten af det og mindsker de generelle omkostninger ved recycling.

Produktionsfaciliteterne rummer i dag et højt specialiseret team på 60 medarbejdere. Hver dag fremstiller de tilpassede løsninger til vores kunder sammen med den tilknyttede know-how og teknologi.

Gå til

Kontakt

Kontakt en af vores sælgere, og hør mere om, hvad BEMA kan gøre for dig.

Løsninger

Tag et kig på de mange forskellige løsninger, vi har skabt for vores kunder.