Produkter

Inddampere

Inddampere anvendes i en lang række industrier til opkoncentrering af et produkt, så det kan håndteres lettere, fx ved transport, eller som forstadie til tørring. Det gælder for eksempel juice og most, som inddampes og transporteres som koncentrater.

Vi har specialiseret os i fremstilling af inddampere i rustfrit stål, som sælges under navnet Ferreo. Med vores godkendelse til at levere til såvel fødevare- som medicinalindustrien er vores kunder sikre på, at vi lever op til alle standarder for disse industrier, hvor der stilles ekstreme krav til hygiejne og sikkerhed.

Tanke

Rustfri tanke anvendes især i fødevare- og medicinalindustrien samt i kemiske virksomheder, hvor de lever op til høje krav til hygiejne, sikkerhed og stabilitet.

Med vores godkendelse til at levere til såvel fødevare- som medicinalindustrien er vores kunder sikre på, at vi lever op til alle standarder for disse industrier, hvor der stilles ekstreme krav til hygiejne og sikkerhed.

Rustfri tanke og beholdere indgår i produktionssystemer, hvor sikker buffer- og slutlagring er af afgørende betydning.

Varmevekslere & forvarmere

Rustfri varmevekslere, forvarmere og andre elementer i temperatursystemer indgår, hvor der er krav om lille vedligehold, holdbarhed og ved indsættelse i belastende miljøer, hvor andre materialer ville korrodere eller på anden måde være uhensigtsmæssige.

Vores anlæg til udnyttelse af temperaturforskelle i luft og vand samt andre væsker fremstilles efter nøje specifikationer udviklet sammen med kunden. Vi leverer såvel samlede systemer som delelementer til andre løsninger.

Specialprodukter

Vi har gennem årene udviklet og produceret en lang række kundespecifikke specialløsninger i rustfrit stål. Det er fx af specialløsninger som fluidbeds, tørrekamre, cykloner og tryktanke.

De senere år har vi også som en afspejling af markedets udvikling produceret en lang række specialdesignede gittermaster og vindmøllestandere. Forhør nærmere ved særlige krav og ønsker, som vi er sikre på, at vi kan møde.