ACTA Crusher

Under ACTA navnet leverer vi på globalt plan maskiner til neddeling af gips, isoleringsmateriale, træaffald, husholdningsaffald, papir, PET flasker og mange andre former for affald. Maskinerne er et effektivt led i den voksende industri inden for genvinding af materialer, der kan indgå i ny produktion i stedet for jomfruelige materialer.

ACTA crusher/ neddelere leveres i forskellige størrelser og med forskellig bestykning alt efter, hvilke materialer de skal anvendes til. Høj driftsikkerhed, lang levetid og minimal vedligeholdelse er nøgleordene for maskinerne.

acta crusher neddeler neddeling af affald
acta crusher neddeler neddeling af affald

GEARMOTOR

 • 18,5 kW, 400 V
 • 50 Hz, 58 Amp

Vælg mellem følgende anerkendte fabrikanter:

 • SEW Eurodrive
 • NORDGEAR

Gearmotorerne kan opgraderes til 22 kW.

ROTOR

 • Lenght: 1600 mm
 • Diameter: 500 mm
 • RPM/torque: 12rpm/15.000 Nm
 • Material: Steel

KNIFE

HOPPER

Volume:

 • AR-2: 3,5 m³
 • AR-4: 6,5 m³
 • AR-6: 10 m³

Hopperen kan speciallaves og loading/fylde-siden kan vende til begge sider.

Gips

Hvorfor bruges ACTA Neddeler i gipsindustrien?

Produktionsaffald – både gipsplader og gipsrester – neddeles for at blive genanvendt i produktionsprocessen. Fyld blot tragten med hele plader og/eller gipsrester, og neddeleren klarer resten – papiret vil i større eller mindre grad blive skilt fra gipsen. Størrelsen på det neddelte materiale er valgfrit på grund af den fleksible neddelingsløsning. Man kan montere hulskiven med sekskantede huller for at nedbringe størrelsen på det neddelte materiale.

Elektronikskrot
Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at neddele elektronikskrot?

Acta knuseren anvendes til neddeling af elektronik affald for at reducere volumenet samt for efterfølgende at separere materialet i plast, kunststof og metaller.

Isoleringsmateriale
Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at neddele isoleringsmateriale?

Mineraluld, glasuld eller lignende isoleringsmaterialer er vidunderlige materialer, som under de rigtige forudsætninger kan genbruges igen og igen. En ACTA maskine har helt uovertrufne egenskaber i forhold til at neddele og løsne isoleringsmaterialet. Det gælder både fraskær og andet fra selve produktionen af materialet og indsamlet materiale fra byggepladser. Efter en tur igennem en ACTA kan neddelt materiale således sendes retur og indgå i en produktion igen, eller lagres til senere brug.

Træ
Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at neddele træaffald?

Neddelt træaffald bruges ofte som brændsel eller som ”nyt” materiale ved fremstilling af spånplader. Da træaffald indeholder en lang række fremmedlegemer som søm, skruer, hængsler m.v., er det afgørende, at materialet grov-neddeles, inden det findeles yderligere i en anden maskine. ACTA Neddeleren er den optimale løsning til grovere neddeling af træaffald, og man kan i kraft af de fleksible neddelingsmuligheder vælge den størrelse på det neddelte materiale, som er mest passende. Fyld blot tragten med træaffald, og neddeleren sørger for resten.


TEKNISKE DATA

TECHNICAL DATA    AR-2  AR-4  AR-6
DIMENSIONS

Height

Length

Width

Hopper volume

Total weight

2253 mm

3364 mm

1630 mm

3,5 m³

6.200 kg 

2253 mm

3364 mm

3030 mm

6,5 m³

11.500 kg

2253 mm

3364 mm

4430 mm

10 m³

16.500 kg

CAPACITIES

All outlet capacities are approximated and depends on working conditions and type of material to be processed. Please contact BEMA A/S for more exact information.

Gypsum waste = Approx. 2-5 T/h

 Household waste = Approx. 2-3 T/h

Insulation material = Approx. 2-4 T/h

Gypsum waste = Approx. 8-10 T/h

Household waste = 4-5 T/h

Insulation material = 4-8 T/h

Gypsum waste = Approx. 12-15 T/h

Household waste = 6-7 T/h

Insulation material = 6-12 T/h

ROTOR

Number

Length

Diameter

RPM/torque

Material

2

1600 mm

500 mm

12rpm/15.000 Nm pr screw

Steel 

4

1600 mm

500 mm

12rpm/15.000 Nm pr screw

Steel 

6

1600 mm

500 mm

12rpm/15.000 Nm pr screw

Steel 

GEARMOTOR

Number

Electrical data

Connection

2

18,5 kW, 400 V

50 Hz, 58 Amp 

4

18,5 kW, 400 V

50 Hz, 58 Amp 

6

18,5 kW, 400 V

50 Hz, 58 Amp

Kontakt

Kontakt Ronni K. Laursen, og hør mere om, hvad en ACTA Crusher kan gøre for dig.

Ronni K. Laursen

Salg, ACTA

ACTA – stærkt program af neddelere, balleåbnere og knusere

BEMA er udbyder af balleåbnere og neddelere, som anvendes i forsyningsvirksomheder, til nedbrydning og neddeling, i genvindingsindustri og råvareindustri. I takt med at genvinding får stadig større betydning i alle dele af samfundet, og recycling finder sted i alle industrier, bliver en ACTA neddeler, crusher eller knuser samt en ACTA balleåbner en stadig mere central maskine i mange brancher.

Sammen med BEMAs produktlinje inden for rotorer og sneglerotorer, udstyr til snegletransport samt sneglevindinger, som fås både som løse vindinger og som del af en samlet løsning, udgør ACTA sammen med BEMAs procesudstyr et omfattende og stærkt kvalitetsbetonet sortiment til mange brancher.

Vores erfaring med industriel produktion på højt niveau gør, at vi kan sikre gode neddeler og balleåbner priser. Mange år på banen har også gjort BEMA til en sikker samarbejdspartner, og en løsning fra BEMA er derfor også en tryg og langtidssikret løsning.

Hvad bruges en ACTA neddeler til?

ACTA neddeler anvendes i mange brancher. De bruges til neddeling af gips, mineraluld (mineral uld), glasuld (glas uld), stenuld (sten uld), isoleringsmateriale, træaffald (træ affald), genbrugstræ, træpaller, plastikpaller, PET flasker, plastflasker, papir, pap og meget andet. ACTA anvendes også til findeling af organisk materiale. For eksempel slagteriaffald, planteaffald, kompostaffald og andet, som led i den videre proces.

En ACTA shredder er fremragende til at knuse nedbrydnings affald, byggeaffald, byggeplads affald og produktions afklip. En ACTA knuser bruges derfor både i primærindustrien selv og i følgeindustrier inden for recycling, genbrug, genvinding og lignende. For eksempel bruges en ACTA neddeler til knusning af rester af gipsplader fra producenter af gips produkter. Det knuste materiale kan så anvendes direkte i ny produktion af gipsplader.

ACTA neddeler er en effektiv maskine til neddeling af blandt andet byggeaffald, gips og isoleringsmateriale.
ACTA neddeler er en effektiv maskine til neddeling af blandt andet byggeaffald, gips og isoleringsmateriale.

Hvordan fungerer en ACTA neddeler?

En ACTA neddeler er opbygget med roterende knive, der er konstrueret i kraftigt stålmateriale og kan knuse selv de mest vanskelige emner.

De roterende knive placeres ved siden af hinanden, og maskinen kan så dimensioneres med flere knive ved siden af hinanden, alt efter hvor stor en kapacitet, en crusher skal have. De emner, der skal neddeles, anbringes i indmadningstragten over knivene, og outputtet sker med sneglerotorer / skruer i bunden af maskinen.

Princippet for funktion er for så vidt enkelt, men der stilles store krav til styrke og konstruktion. Der er fremstillet ACTA neddelere siden 1976, og nogle af disse maskiner er stadig i drift rundt omkring i verden.

Der er tale om et særdeles veltestet design og en stærk konstruktion med dokumenteret lang levetid.

Maskinen konstrueres til det konkrete behov, typisk med langsomt drejende knive og skruerotorer, gearmotor med individuel styring og højt moment, så maskinen sikres et stort kraftoverskud.

En ACTA kan fremstilles med skruer og knive i både sort stål og rustfrit stål.

Hvorfor bruges ACTA neddeler i gipsindustrien?

Gips er et forunderligt materiale, der kan genanvendes igen og igen. Det vil sige, at rester kan knuses og indgå i produktion af nye gipsplader. Rester af gipsplader, fejlprodukter etc. fyldes i ACTA maskinens tragt, og de kværnes så i maskinen. Outputstørrelsen kan vælges efter ønske. For eksempel kan hulskiven monteres med sekskantede huller, så størrelsen på det neddelte materiale bliver mindre.

Hvorfor bruges ACTA neddeler til elektronikskrot?

Vi producerer store mængder af elektronik skrot. Når vi udskifter vores smartphone, computer eller fladskærm, ryger det til genvinding. Ved at knuse elektronikskrot i en neddeler kan det separeres i metal, plast og andre kunststoffer, som kan genanvendes. Neddeling er altså afgørende for, at vi kan få mere bæredygtighed, flere grønne løsninger, mere genbrug og recycling – og dermed totalt set et lavere forbrug og mindre belastning af vores klode.

Åbning af baller med papir eller PET-flasker sker effektivt med en ACTA balleåbner.
Åbning af baller med papir eller PET-flasker sker effektivt med en ACTA balleåbner.

Hvorfor bruges en ACTA neddeler til at neddele papir og pap?

Vi genbruger i vidt omfang papir, pap og karton. Det indsamles via butikker, i industrien og ved dagrenovationen, hvorefter det sendes videre i system til genanvendelse. Typisk i hårdt sammenpressede baller. De åbnes og løsnes med en ACTA balleåbner. Herefter kan materiale neddeles i en knuser, så det sønderdelte papirmateriale kan anvendes til nyt papir og pap. Genanvendelsen foregår sådan, at det brugte papir placeres i store tanke med pulp. Løst og neddelt papir og pap opløses hurtigere, så genvendingsprocessen bliver mere effektiv.

Hvordan bruges en ACTA neddeler til isoleringsmateriale og træaffald?

Mineraluld, glasuld, stenuld – alt sammen isoleringsmateriale, som anvendes overalt i byggeriet. Rester og brugt isolering kan neddeles i en ACTA shredder og genanvendes. Da det er meget energitungt at fremstille eksempelvis stenuld, er det et vigtig led i en cirkulær økonomi, at det bliver genanvendt.

Træaffald kan ligeledes med fordel neddeles. Så kan det genbruges til spånplader, afbrændes i kraftvarmeværker eller andet. Træaffald indeholder ofte søm, skruer og beslag og skal derfor først neddeles groft i en pre-breaker, hvorefter det neddeles yderligere.

Hvordan bruges ACTA til PET-flasker?

PET flasker – engangsplastflasker – indsamles og genanvendes til nye plastbaserede materialer. Det er miljøvenligt, bæredygtigt og giver et mindre forbrug af ressourcer. Flaskerne presses i store, stærkt komprimerende baller. Åbning af baller sker med en ACTA balleåbner, hvorefter de løsnes og typisk går videre gennem en neddeler, der findeler plastflaskerne yderligere, eller genanvendes direkte, som de forefindes.

Tilbyder BEMA rådgivning?

BEMA har siden 1947 været en vigtig leverandør til det industrielle marked, genvindingsindustri og forsyningsindustrien. En vigtig funktion hos BEMA er den interne projektafdeling, der er bemandet med højt specialiserede ingeniører. Her kan man få rådgivning i alle led af processen fra idé til færdigt produkt. BEMA tilbyder ofte prøveopstilling og prøvedrift af en løsning, så alt er test i drift, inden det slutmonteres.

Kontakt vores salgsafdeling for nærmere aftaler, møde eller rådgivning om dine tanker om neddeling, balleåbning eller andet.