Snegletransport

BEMA fremstiller sneglerotorer til transport af alle materialetyper, fra stærkt slidende medier til fødevarer. Vi har naturligvis alle nødvendige certificeringer for at kunne producere til f.eks. fødevaresektoren.

Vi har udviklet en velfunderet produktionsteknologi, der gør os i stand til at fremstille vindinger, hvor der kompenseres for afvigelserne mellem de teoretiske modeller og det faktiske produkt. Afvigelser, der forekommer, fordi de forskellige ståltyper har forskellige sejheder og tilbagefjedrer på forskellig vis. Resultatet er driftssikre rotorer, med mindst muligt behov for vedligehold.

Transportører i en færdig helhed

BEMA har stor erfaring i at dimensionere snegletransportører og levere maskiner til mange forskellige formål. Vi lægger vægt på stor seriøsitet i ordrebehandlingen.

Ordren kan tage udgangspunkt i en helt færdig specifikation fra kunden, eller den kan være formuleret som et løsningsforslag til udførelse af en bestemt opgave.

Vi lever os ind i kundens behov og forventninger og producerer den rigtige løsning i tæt samarbejde. Vi kan montere og indkøre maskinen – og vi kan påtage os funktionsansvaret.

Endelig leveres BEMA maskiner altid med dokumentation, som fx drifts- og vedligeholdelsesinstruktion, sikkerhedsbeskrivelser, tegninger og styklister.

Når en række maskiner bliver til et samlet transportanlæg

BEMA er en seriøs samarbejdspartner på projekter, hvor vore maskiner udgør et samlet transportanlæg og/ eller procesanlæg. Vi råder over de fysiske rammer til at håndtere store projekter, og vi har ressourcer til den nødvendige styring af selv langvarige projektforløb.

Vi kender vigtigheden af at kunne give kvalificeret fagligt modspil og kunne leve op til kundens kommercielle krav. Indlevelsesevne og forståelse for opgavens placering og betydning i kundens samlede projekt er et naturligt krav, vi stiller til os selv.

Du tager som projektleder kontakt til os. Du sender tegningerne og kommercielle betingelser.

Vi vurderer, kommenterer og foreslår evt. ændringer. Vi er til rådighed ved alle tekniske og kommercielle forhandlinger hos dig. Efterfølgende afgiver vi tilbud.

BEMAs anlæg produceres i henhold til maskindirektivet. Standarddokumentationen indeholder inkorporerings-erklæring, vejledning til vedligehold m.m.

Stærk leverandør til alle sektorer

BEMA leverer til alle sektorer, både inden for industri, energi og fødevarer, fx:

 • Kraftværker og rensningsanlæg, hvor vore rotorer fx anvendes til at flytte aske og slam – stærkt slidende medier, som håndteres driftsikkert af rotorer frem for eksempelvis transportbånd, pumper og lignende.

 • Fødevarevirksomheder indenfor kød, fisk og grønt. Vi har naturligvis de nødvendige certificeringer og godkendelser, der skal til for at arbejde med fødevarer.

 • Offshore- og råvareindustri.

 • Recycling, hvor vore anlæg fx anvendes til transport af neddelte dæk, elektronikskrot og andre materialer.

Vi håndterer alle opgaver fra enkeltvindinger til komplette turnkey løsninger.

Sådan løser vi din opgave

Ud fra specifikation
 • Send specifikation eller skitse på den eller de maskiner, I ønsker leveret
 • Vi sender et tilbud – evt. med vore ændringsforslag og forudsætninger
 • Ordren igangsættes efter jeres accept
 • Mulighed for montering og indkøring af maskinen, foretaget af BEMAs supervisor/montører
 • Levering af ønsket dokumentation vedr. maskinen
BEMA udarbejder løsningsforslag
 • I kontakter os for løsning af en bestemt opgave
 • Vi besøger stedet for brug af maskinen og foretager evt. opmåling til anlægget
 • Vi udarbejder et løsningsforslag i samarbejde med jer
 • Vi vurderer, beregner og giver tilbud – evt. med en tegning, der giver jer overblik
 • Efter jeres accept fremstiller vi tegninger til nærmere drøftelse og godkendelse
 • Tegnearbejdet afsluttes med en arrangementtegning
 • Vi detailprojekterer og forbereder til produktion
 • Mulighed for montering og indkøring, foretaget af BEMAs supervisor/montører
 • Vi kan påtage os det fulde funktionsansvar
 • Levering af ønsket dokumentation

Kontakt

Kontakt Ronny Bæk, og hør mere om BEMAs løsninger inden for transportsnegle.

Ronny Bæk

Salg

Snegletransport – en nøglefunktion til flytning af materiale

BEMA har specialiseret sig i løsninger til snegletransport. Siden vores etablering i 1947 har vi fintunet vores kompetencer inden for dette område, så BEMA i dag er blandt de førende leverandører af alt til snegletransport løsninger. Effektiv snegletransport omfatter en række forskellige komponenter, som sættes sammen til den kundespecifikke løsning, der er brug for.

En løsning til snegletransport indbefatter flere elementer. Der indgår en sneglerotor eller flere rotorer, sneglevindinger og ofte forskellige former for procesudstyr. Snegletransport er et led i mange forskellige industrielle løsninger og bruges til at flytte materialer i mange brancher. Snegletransport er også et led i vores egne specialmaskiner inden for neddelere, balleåbnere og knusere, som indgår i vores ACTA linje.

Hvad dækker snegletransport i mange brancher over?

En løsning med en transportsnegl er en transportløsning, som går årtusinder tilbage. Faktisk er metoden med at bruge en transportskrue til at flytte et medium en opfindelse, der går tilbage til det gamle Grækenland, da videnskabsmanden og filosoffen Archimedes opfandt en skruetransportør til at flytte vand i forbindelse med kunstvanding. I dag går opfindelsen af en sådan løfteskrue under betegnelsen Arkimedes skrue.

I dag anvendes dette fantastiske princip til at flytte granulerede og flydende medier i alle mulige brancher. En transportskrue kan samtidig tilføres forskellige funktioner ud over materialetransport, sådan at en transportsnegl indgår i en samlet procesløsning. BEMA kan designe, projektere og dimensionere sådanne samlede transportløsninger med alt fra rotorkerne, sneglehus, sneglevindinger, specialvindinger til hele det setup, hvori transportskruerne skal indgå.

BEMA leverer således transportskruer til fødevarebranchen, snegletransportør til kraftvarmeværker og andre forsyningsvirksomheder, transportskruer til foderindustri og landbrugsmaskinindustri. Skruetransportører opfylder en vigtig funktion i mange industrier og brancher. Transportskruer bruges ikke mindst i fiskeindustri, bulkvareindustri, renseanlæg, maskinindustri og rensningsanlæg både til spildevand og internt i virksomheder og offentlige institutioner.

Hvilke typer virksomheder opererer de mange typer transportskruer i?

Transportsnegle er færdige løsninger, som består af et sneglehus med rotorkerne og sneglevindinger, alt sammen bygget til det kundespecifikke formål.

BEMA leverer skruetransportører i både almindeligt sort stål og rustfrist stål. BEMA er certificeret til at levere til fødevareindustrien. Det er en industri med særlige krav til hygiejne og proces i det hele taget. Her vil der ofte være tale om en rustfri transportskrue, som også er udført med særlige krav til samlinger og svejsninger, så overfladerne er helt glatte. BEMA er ISO 9001 certificeret. På www.bema.as kan man hente BEMA ISO 9001 certifikat.

Rotor til snegletransportør med vindinger med udvendig udskæring. Denne type rotor anvendes til hakning og sønderdeling af materiale.
Rotor til snegletransportør med vindinger med udvendig udskæring. Denne type rotor anvendes til hakning og sønderdeling af materiale.

Hvilke typer sneglerotorer findes der?

Transportskruer indgår i løsninger i stort set alle brancher, og derfor findes et hav af forskellige typer af transportsnegle, som kan bruges til generel transport af materiale og til mere komplicerede opgaver i procesindustrien.

Hvad er doseringsskrue og miksersnegl?

En doseringsskrue er en sneglerotor, som flytter, behandler, ælter og mixer et produkt, hvorefter doseringsskruen kan udmade en afstemt mængde af produktet, der så kan indgå i den videre produktion i virksomheden.

En doseringsskrue vil ofte være dimensioneret som en miksersnegl eller mikserskrue, sådan at materialet opblandes, hakkes eller findeles på vejen gennem skruen, hvorefter det udmades til den videre proces. Mixerskrue er ofte anvendt i fødevareindustrien eller foderindustrien, hvor der er brug for at skabe et ensartet produkt af flere ingredienser.

Et særligt udstyr er de såkaldte dekanter sæt eller dekanter centrifuger, hvor en rotor sammen med andre elementer i et rør sørger for at skabe eksempelvis to- eller trefaset separation af medier. Det kan være forskellige former for flydende fødevarer som mælk og en række andre flydende medier. BEMA producerer vindingssegmenter til dette udstyr.

Hvad er presseskrue?

En presseskrue er typisk udformet omkring en konisk kerne, således at et medie presses frem i transportskruen, så der fradrænes væske af en eller anden form. Skruepresse anvendes i fødevareindustrien, foderfabrikker og i rensningsanlæg og lignende, hvor der behandles medier, hvorfra der skal drænes væske, så mediet enten kan afbrændes, videreforarbejdes eller anvendes i andre processer. Denne form for transportsnegl er ofte en reverserbar snegl, som kan kontraskrues, hvis styringen registrerer for stor belastning.

En egentlig knusesnegl neddeler et materiale. De anvendes for eksempel i en ACTA neddeler eller andre former for neddelere og balleåbnere. De neddeler gips, PET flasker, pap og papir.

BEMA tilbyder mulighed for prøveopstilling af komplette løsninger.

Hvad er miksersnegl og mikserskrue?

En miksersnegl eller en mixerskrue anvendes, hvor et medie skal omrøres, hakkes eller æltes på sin vej gennem rotorrotoren. Processen kan også tilføres varme eller kulde, så for eksempel kål eller andre fødevarer koges eller ises gennem en sådan transportskrue for fødevarer. Kontakt BEMA for at drøfte jeres behov for denne type transportsnegl, hvad enten der er tale om en hakkesnegl, is snegl, kølesnegl, varme snegl, udblødningssnegl eller anden form for fødevaresnegl. Vi tilbyder denne type transportskrue i både sort stål og rustfrit stål, så den kan anvendes i enhver proces fra fødevarer og råvareindustrien.

Hvad er transportsnegl til pulver, granulat og piller?

Skruetransportører anvendes ofte til transport af medier i form af pulver, granulat eller piller. Transportsnegle til pulver anvendes i malingsindustrien, råvareindustrien og lignende. Transportskruer til granulater anvendes i plastindustri og andet. Transportsnegle til piller anvendes for eksempel i foderindustrien, som kornsnegl, til transport af træpiller m.v. Til træpiller anvendes de både som stokerskrue i forbindelse med det enkelte forbrændingsanlæg, ved udtrækssilo og som transportskrue på selve produktionsanlægget.

Et særligt medie er aske, der fremkommer på kraftvarmeværker, ved affaldsforbrænding m.v. Her er der tale om et slidende medie. Det vil ofte være en fordel at anvende en transportskrue med slidskær på vindingerne. Slidskær fremstilles i Hardox 400 og Hardox 500 og svejses på vindingerne, når de er færdigproduceret. Så kan de nemt udskiftes som slidskær reservedel.

Alt efter opgaven kan man også vælge en egentlig heavy duty snegl med ekstra styrke i konstruktion og ståltykkelse.

Hvad er selvbærende snegle og andre typer snegle?

Skruetransportører fås med forskellige typer af snegle. Selvbærende trugsnegle og selvbærende rørsnegle. Disse transportsnegle kræver ingen afstivning men er selvbærende i længder op til 10 meter. Dermed kan der konstrueres omfattende løsninger på et økonomisk godt grundlag, ligesom montage og vedligehold mindskes og bliver billigere. Transportsneglene fungerer både som vertikale snegle og som horisontale snegle. Sneglevindingens konstruktion afgør sammen med rotorkernen, hvor stor en kapacitet snegletransportøren har, og hvorledes den fungerer i forhold til det medie, den skal transporteres.

Hvordan tilbyder BEMA rådgivning og vejledning?

BEMA har siden 1947 bevist sit værd som leverandør til industri og forsyningsvirksomheder i både Danmark og på eksportmarkeder i Europa og oversøisk. Økonomisk er BEMA velfunderet og har præsteret et markant overskud, som sikrer fremtiden. BEMA har egen projektafdeling og konstruktionsafdeling med specialiserede ingeniører og konstruktører, så vi i huset kan bistå med enhver form for løsning og konstruktion af snegletransportører og komplette skruetransport løsninger. BEMA leverer konkurrencedygtigt med skarpe transportsnegl priser og faglig rådgivning.

Kontakt BEMAs salgsafdeling og få en aftale om møde. Vi mødes fysisk eller online alt efter muligheder og behov. Vi tilbyder alt inden for rådgivning inden for transportskruer, skruetransportører, snegletransportører og andre former for rotorbaseret transport af medier af alle typer.