Sneglerotorer

Rotorer kan fremstilles til transport af alle materialer i flydende form, granulat og pulver, lige fra flyveaske til kødprodukter. BEMA fremstiller alle former for sneglerotorer i alle ståltyper.

BEMA sneglerotorer fremstilles helt efter kundens specifikationer. Vore hidtil mindste fremstillede sneglerotorer har en diameter på Ø35 mm, de største en diameter på Ø4000 mm.

Standard

Sneglerotorer

Produceres efter egne ønsker eller med hjælp fra vores salgsafdeling.

sneglerotorer til transport
sneglerotorer til transport
sneglerotorer til transport
sneglerotorer til transport
sneglerotorer til transport
sneglerotorer til transport
sneglerotorer til transport
sneglerotorer til transport

  Konisk

  Sneglerotorer

  Fyldningen i sneglerotoren justeres ofte ved hjælp af koniske opsætninger.

  Konisk rotor til flydende medier

  En konisk rotor bruges ofte til materialer, hvor der skal ske en presning af materialet i takt med, at det transporteres gennem rotoren, der dermed fungerer som  en presserotor. For eksempel hvis der skal fjernes vand, frugtsaft eller spildevand fra et materiale som frugt og bær, spildevandsslam eller andet. En skruerotor i alm. stål eller Hardox bruges, hvor der er krav om slidstyrke og lang drift, uden krav til fødevarehygiejne.

  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer
  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer
  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer
  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer
  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer
  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer
  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer
  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer
  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer
  Konisk rotor til flydende medier sneglerotorer

   Slidskær

   Sneglerotorer

   Til ekstra slidende medier, tilbydes diverse belægninger i enten slidskærsvindinger eller hårdmetal påsvejsning. For mere info om fordele kontakt salgsafdelingen. 

   Rotorer med slidskær

   BEMA tilbyder skruerotor med slidskær på vindingerne. Sneglevindinger med slidskær bruges, hvor rotoren skal flytte stærkt slidende materialer. For eksempel råvarer som cement, kridt, aske fra kraftvarmeværker og slidende granulater. Slidskær forlænger rotorens levetid og kan nemt udskiftes på vindingerne, da slidskæret svejses på særskilt og derfor kan udskiftes som reservedel. Slidskær fremstilles i Hardox 450 eller Hardox 500.

   rotorer med slidskær sneglerotorer
   rotorer med slidskær sneglerotorer
   rotorer med slidskær sneglerotorer
   rotorer med slidskær sneglerotorer
   rotorer med slidskær sneglerotorer til cement kridt og aske
   rotorer med slidskær sneglerotorer til cement kridt og aske
   rotorer med slidskær sneglerotorer til cement kridt og aske

    Akselløs

    Sneglerotorer

    Akselløse vindinger anvendes bl.a. til: Fedtede og klistrede medier, som ved f.eks. rensningsanlæg og lignende.

    Hvorfor pressede akselløse vindinger og ikke valsede? Akselløse pressede vindinger har den fordel, til forskel fra valsede, at de har samme godstykkelse i indre- og ydrediameter, hvilket giver en bedre holdbarhed og styrke.

    Akselløs skruerotor til seje materialer

    En akselløs skruerotor anvendes oftest til seje og fedtede materialer eller klistrede medier. Det kan for eksempel være på en foderfabrik, et rensningsanlæg eller i fødevareindustrien. En akselløs skrue, hvor vindingerne rotorer i sneglehuset uden en rotorkerne, bruges desuden også til flytning af træpiller i forbindelse med en stoker, og til forskellige granulater. Denne type rotor er fleksibel og bøjelig inden for visse tolerancer.

    akselløs sneglerotor til fedtede og klistrede medier til rensningsanlæg

     Udvendig udskæring

     Sneglerotorer

     Udvendige udskæringer bruges tit i forbindelse med at rotoren skal hakke, fræse eller oprive et bestemt medie.

     Hakkerotor til forarbejdning

     En hakkerotor anvendes til procesudstyr, hvor et materiale under transporten gennem rotoren skal forarbejdes. BEMA har således leveret hakkerotorer til fødevareindustrien og andre brancher. En paddelrotor med eksempelvis heliseudskæring bruges til at omrøre et materiale under transporten i skruerotoren. En heliserotor har udskæring i sneglevindingerne inderst mod skrueakslen. Udskæringen kan også foretages i vindingerne ud mod sneglerøret, hvorved rotoren vil hakke og sønderdele materialet.

     hakkerotor til forarbejdning til procesudstyr
     hakkerotor til forarbejdning til procesudstyr til fødevareindustrien
     hakkerotor til forarbejdning til procesudstyr til fødevareindustrien
     hakkerotor til forarbejdning til procesudstyr til fødevareindustrien
     hakkerotor til forarbejdning til procesudstyr til fødevareindustrien

      Helise

      Sneglerotorer

      Indvendige udskæringer i vindingerne, også kaldet en helise-rotor bruges bl.a. til: 

      • Omrøring af medie
      • Tilbageløb ved presning
      • Sænking af tryk på sneglevindingerne
      Helise sneglerotorer indvendige udskæringer i vindinger
      Helise sneglerotorer indvendige udskæringer i vindinger
      Helise sneglerotorer indvendige udskæringer i vindinger
      Helise sneglerotorer indvendige udskæringer i vindinger
      Helise sneglerotorer indvendige udskæringer i vindinger

       Kontakt

       Kontakt Lars Rask Lambertsen, og hør mere om BEMAs løsninger inden for sneglerotorer.

       Lars Rask Lambertsen

       Salg

       Sneglerotorer til alle formål

       I 75 år har BEMA A/S fokuseret på industrielt procesudstyr af højeste kvalitet, herunder produktion af rotorer til alle formål. En rotor eller sneglerotor er kernen i mange forskellige typer af processer, der indebærer, at et materiale skal flyttes. Enten som led i en produktionsproces eller som led i andre sammenhænge, hvor et medium skal flyttes fra én position til en anden. Med en sneglerotor kan der også inkluderes en række processer, sådan at der under flytningen af materialet samtidig sker en forarbejdning af dette. Med en skruerotor kan et materiale både flyttes og forarbejdes. For eksempel er der løsninger med en rotor til hakning, en rotor til æltning, rotor til kogning og rotor til mixing. En rotor til de forskellige opgaver betyder, at selve produktionsprocessen i noget procesudstyr effektiviseres og rationaliseres ved hjælp af snegletransport.

       Hvad er en sneglerotor?

       En rotor består af en kerne, hvorpå der påmonteres sneglevindinger af forskellig type. På den måde konstrueres rotoren til den opgave, som den skal løse i kundens procesanlæg. Rotorer indgår også i BEMAs linje af balleåbnere og neddelere, ACTA, og er dermed et helt centralt produkt i vores portefølje.

       1)	To af BEMAs faglærte medarbejdere inspicerer en specialbygget rotor, inden den klargøres til montering af kundens løsning.

       To af BEMAs faglærte medarbejdere inspicerer en specialbygget rotor, inden den klargøres til montering af kundens løsning.

       Rotorer til mange forskellige brancher

       BEMA fremstiller rotorer, der anvendes bredt i mange forskellige brancher. Det er udformningen af rotorkernen kombineret med de specifikke vindinger, der definerer typen af rotor, og dermed hvad den skal anvendes til.

       BEMA leverer således sneglerotorer til mange brancher: Skruerotor til fødevarebranchen, rotorer til landbrug og råvareindustri, rotorer til at forflytte forskellige former for pulver og granulater i malingsindustri, plastindustri, produktionsindustri og andre former for virksomheder. En BEMA rotor finder vej til et hav af forskellige virksomheder inden for vindmølleindustri, offshore, bulkvarer og fiskeindustri samt maskinindustri.

       En rotor anvendes desuden i en række hel- og halvoffentlige virksomheder. Som for eksempel kraftvarmeværker, renseanlæg og forsyningsselskaber.

       Hvilke typer materialer bruges en skruerotor til

       En rotor med kerne og sneglevindinger er opbygget, så den tjener et bestemt formål. Det kan enten være generel flytning af et materiale fra position A til position B, eller at rotoren skal løse forskellige opgaver samtidig med, at materialet bevæger sig gennem skruerotoren. En rotor er derfor alt efter sin konstruktion velegnet til mange forskellige materialer og forskellige råvarer. En rotor bruges således til transport, miksning, æltning og omrøring af alle typer materialer, som findes i form af et granulat, pulver eller mindre bestanddele. En rotor kan også flytte flydende materialer, som kan foreligge i forskellig konsistens fra vandige væsker til tykke, dejagtige strukturer.

       Skruerotorens historie

       Faktisk blev en skruerotor brugt til at hæve vand fra en brønd eller flod op til markerne i det gamle Grækenland. Metoden blev opfundet af videnskabsmanden Archimedes. Den første skruerotor blev således også kaldt Archimedes skrue, og princippet anvendes stadig til eksempelvis kunstvandingssystemer.

       En skruerotor kan anvendes til alle typer af materialer fra vand, olie og andre flydende materialer til granulater og råvarer. Skruerotorer anvendes i vidt omfang i fødevareindustrien.

       fremstilling af sneglerotorer roterer til snegle snegletransport bema
       Otte standard rotorer klar til forsendelse.

       Mange forskellige typer af rotorer

       BEMA fremstiller flere typer af rotorer, som anvendes til alle de ovennævnte brancher – og sikkert flere til. Rustfri skruerotorer bruges i høj grad i fødevareindustrien, hvor der er særlige krav til hygiejne og samlinger. BEMA har alle de nødvendige certifikater og certificeringer, bl.a. ISO certificering, for at kunne levere rustfri skruerotorer til fødevarebranchen.

       Rotor som del af en samlet løsning

       BEMA tilbyder sneglerotor services specialiseret efter det formål, rotoren skal løse. Rotorer med standardvindinger, rotorer med stor stigning, koniske rotorer, akselløse rotorer, rotorer med slidskær på sneglevindingerne, rotorer med bagudrettede vindinger, rotorer med udvendig og indvendig udskæring i vindingerne og rustfri skruerotorer. Mulighederne er mangfoldige. BEMA tilbyder således kundespecifikke løsninger.

       I en samlet løsning i en virksomheds procesudstyr indgår en skruerotor i indgreb i det øvrige setup, og flere rotorer kan køre sammen.

       Højresnoede vindinger eller venstresnoede vindinger?

       Bemærk, om en rotor skal være med højresnoede vindinger eller venstresnoede vindinger. Ved en ny løsning er det ligegyldigt, idet man blot omstiller motorstrømmen til formålet. Ved reinstallation eller udskiftning af en rotor kan man tjekke med et simpelt trick: Hvis rotorens vindinger kører i sammen retning som et bor i en almindelig boremaskine, er den højresnoet.

       BEMA – rådgivning, projektering og levering af alt fra delkomponenter til kundespecifikke specialløsninger

       BEMA er en mangeårig spiller på banen, når det gælder alt inden for rotorer. Vi er desuden en økonomisk stabil virksomhed. BEMA har bevist, at vi kan skabe en solid position i vores marked med stigende overskud og stabil vækst. BEMA har egen projektafdeling med specialuddannede ingeniører, tekniske tegnere og andet faglært personale. BEMA er ISO 9001 certificeret. Download BEMA ISO 9001 certifikat fra www.bema.as.

       Kontakt BEMAs salgsafdeling for at få en drøftelse af dine behov og en sikker, konkurrencedygtig skruerotor pris. Vi deltager gerne i møder hos BEMA eller hos kunden og designer en kundeløsning helt efter kundens behov.