BEMA nyhedsbrev, september 2020

NYT FRA BEMA

Vi glæder os til at møde jer igen!

Dette forår og denne sommer har været, hvad man kalder en 100-års hændelse: Noget helt særligt og noget, som helst ikke skal ske lige med det samme igen. Coronaen har lukket samfundet ned i lange perioder.

Selv om vi hos BEMA hele tiden har været i fuld gang og har løst opgaver for vore kunder som normalt, så er der alligevel mange ting, der ikke er foregået, som de plejer. Vi er kommet til at arbejde mere på afstand, og vi har vænnet os til at arbejde med videoforbindelser ligesom jer. Ja, faktisk har vi rigtig gode erfaringer med at holde møder med kunder, leverandører og andre over Teams. Måske kommer der noget godt ud af det, så vi kan bruge mindre rejsetid til korte møder.

Normalt ville efteråret blomstre af udstillinger. Men alt er aflyst i år – så vi må savne det gode samvær og de faglige dialoger på messerne. Men vi er klar til at mødes virtuelt eller i det virkelige liv. Lad os tale sammen om projekter og produkter!


46 meter lang transportskrue til boremudder på en offshore installation

Med denne opgave har BEMA været en tur offshore og har løst en specialopgave i forbindelse med opgradering af en eksisterende borerig. Og selv om man er på dybt vand derude, har vi med denne opgave vist, at vi kan løse en komplet og kompleks fremstillingsopgave, hvor vi skal tilpasse os forhold, der er ganske specielle.

Offshore-miljøet er heavy duty, og med en transportskrue på ikke mindre end 46 meter stilles der store krav til såvel konstruktion som materialer og kvalitet i fremstillingen.

Vores opgave bestod i at sikre korrekt design af den lange transportskrue, fremstille den og afprøve den i overværelse af slutbrugeren. Hertil kommer ATEX-godkendelse med risikovurdering og fuld dokumentationspakke.

Skruehuset er udført i syrefast rustfrit stål, og en række specielle designs tilpasser den det konkrete installationsmiljø. Blandt andet er den udstyret med særlige håndbetjente låse til gitterristene, så de nemt kan fjernes i forbindelse med vedligehold.

Forud for leveringen er løsningen gennemtestet ved en fuldskala prøveopstilling på BEMA’s fabrik i Haderslev.


Tanke til alle brancher

Vi er i stigende grad begyndt at levere tanke til forskellige brancher. Ikke mindst fødevareindustrien, hvor vi har de særlige godkendelser, der kræves, således at vi kan levere til denne branche med dens veldefinerede krav til hygiejne og materialer.

Tankene indgår ofte i integrerede løsninger, hvor vi leverer den komplette løsning med transportudstyr, tanke og proceskomponenter samt installation.

Kontakt Salgsafdelingen og få en snak om vores muligheder for også at løse jeres behov for tanke.


Komponenter – også til slidende medier

BEMA har gennem årene opbygget et omfattende kendskab til produktion af vindinger af alle slags, og vi oplever en klart stigende interesse for vindinger til brug ved slidende medier. Det kan for eksempel være aske, der skal transporteres i kraftvarmeanlæg, men også en lang række andre materialer, som er slidende.

Hør mere om vore muligheder for at levere komponenter i slidstål og med hårdmetalpålægning. Vi har desuden ekspertise i renovering af

sneglerotorer med hårdmetal og udskiftning af sliddele, sådan at vi både kan vedligeholde og opgradere dit anlæg.

Kontakt Salgsafdelingen for mere information.

Seriefremstilling af sneglerotorer

Maskinbyggere, der anvender sneglerotorer i deres produktserier, har ofte brug for ensartede komponenter, der tilfredsstiller deres krav og behov. Vi er med på denne form for OEM-produktion og

har opbygget den nødvendige kapacitet, så vi kan fremstille sneglerotorer i de seriestørrelser og med de specifikationer, der er brug for.

Kontakt Salgsafdelingen og hør mere.