BEMA nyhedsbrev, september 2023

ON THE ROAD AGAIN…

Efteråret er rejsetid i vores branche. Vi tager på en del messer rundt omkring – og i den nærmeste fremtid kan I blandt andet møde holdet fra BEMA på HI-messen – den store industrimesse i Herning fra 3. – 5. oktober. Skal I på Elmia Subcontractor messen i Sverige, er vi også til stede. Det er fra 14. – 16. november. Og endelig deltager vi på Ajour i Odense den 23. – 24. november.

Vi vil glæde os til at hilse på alle nye og gamle kunder. I kan bl.a. se vores kværn / multineddeler BMN 3000, som vil være at finde 1:1 på vores stand.
Det er et produkt, som vi efterhånden fremstiller til forarbejdning af bl.a. fiskeriaffald, fødevareprodukter generelt, sæbeprodukter, kemiske produkter, plastik- og papiraffald og meget mere.

Mød os på:

  • HI-Messen, Herning, 3.-5. oktober, stand nr.: J7201
  • Elmia Subcontractor, Jönköping, 14.-16. november, stand nr.: B 06:93
  • Ajour, Odense Kongres Center, 23.-24. november.

RUSTFRI RØRSNEGLE MED ATEX-GODKENDELSE

Vi har netop leveret to rustfri rørsnegle til et større ATEX-godkendt procesanlæg, der er installeret i Sydafrika. Anlægget er certificeret i kategorien ATEX 21, som er den næsthøjeste kategori.

BEMA har stor erfaring med at producere ATEX-certificeret udstyr, som installeres, hvor der er risiko for, at der sker en indvendig eller udvendig eksplosion. Det kan være, hvis processen udvikler eller behandler gasarter, eller der kan samle sig støv eller andet, hvor der kan ske overophedning og dermed en eksplosion.
Sneglerotorerne er blandt andet konstrueret, så de er selvbærende, og de er dimensionerede, så de er ekstra sikrede mod brud. Derudover er udstyret forsynet med forskellige ekstra funktioner – bl.a. rotationsvagt, som understøtter sikkerheden, hvis der sker fejl på motor eller rotor.

Vi oplever en stigende efterspørgsel efter udstyr til ATEX certificerede anlæg. Det efterspørges i alle industrier fra fødevare- og medicinalindustri til recycling og råstoffer.


KUNDESPECIFIKKE SNEGLELØSNINGER

Gennem årene har vi hos BEMA skabt et hav af forskellige snegleløsninger. Et tæt samarbejde med vores kunder sikrer, at vi kan levere løsninger, som på én gang er baseret på et standardiseret snegleprodukt og samtidig nøje tilpasset den enkelte kundes behov.

Et godt eksempel er disse fire rustfri sneglerotorer, som vi bl.a. har udstyret med et specialtilpasset indløb, så de er optimeret til kundens samlede anlæg.

Når materialet læsses ned gennem det specielle indløb, havner de i den første del af rotorerne, som er udstyret med særlige vindinger, så materialet neddeles. Til den videre transport af materialet er sneglene udstyret med normale vindinger, der effektiviserer transporten mest muligt.

Læs mere på www.bema.as under løsning nr. 35155 og se, hvordan vi designer løsninger til kundespecifikke applikationer.


FRANSK RECYCLINGPROJEKT MED BEMA SILOER OG TRANSPORTSNEGLE

Det er ikke kun i Danmark, at vi sorterer affald og forsøger at sikre ressourcer til genanvendelse. Genbrug er et globalt projekt, der skal være med til at mindske vores forbrug af jomfruelige materialer fra jorden, så vi sikrer miljø og klima bedst muligt. Senest har vi leveret siloer med tilhørende transportsnegle til et recyclingprojekt i Frankrig.

Vores produkter indgår i et større procesanlæg, der skal bruges til at sortere og rense kabelaffald. I processen separeres kablerne i deres delelementer såsom plast, gummi og kobber. Ikke mindst kobber er en værdifuld ressource, som det er vigtigt at indsamle og genanvende.

BEMAs bidrag til anlægget består af to siloer på hver 3 m3 samt en enkelt- og en dobbelt transportsnegl. Den første silo rummer tørt og usorteret kabelaffald, som sneglen flytter op på et sorteringsbord, hvorfra det ryger videre til silo nr. to, hvor det vaskes, inden det går videre i procesanlægget. Da denne del af processen er våd, er den silo og snegl, der er installeret efter den første sorteringsfase, udført i 1.4301/AISI 304 rustfrit stål. Siloen, hvor kabelaffaldet vaskes, er udformet, så vandet kan renses og genbruges. Skidt og snavs synker mod bunden, hvorefter det fjernes af sneglen.

Se uddybning og fotos på bema.as, løsning nr. 34508.


KARRIERE HOS BEMA?

Det går stærkt hos os, og har gjort det længe. Derfor søger vi hele tiden dygtige medarbejdere, som har lyst til at bruge deres evner hos os og skabe en karriere gennem de mange forskellige opgaver, vi kan byde på.

På www.bema.as finder du et særligt afsnit om de spændende karrieremuligheder hos os, så tag et kig og se, om vi har jobs, der matcher din profil. Vi søger både faglærte og ufaglærte medarbejdere.

Finder du ikke noget specifikt job, som du synes er spot on, så send en uopfordret ansøgning – der opstår hele tiden nye behov, og vi ansætter løbende.


VINDINGER – BEMAS SPECIALE

Hos BEMA har vi ikke mindre end 75 år erfaring med fremstilling af vindinger af enhver type. Det er et felt, der kræver viden, kvalitetssans og stor omhu i produktionen.

Vores konstruktionsafdeling udarbejder specialvindinger i enhver udformning, som tilpasses den givne sneglerotor. Præcise vindinger sparer mange timers værkstedstilpasning under fremstillingen – og mindsker dermed omkostningerne!

Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre vores produktion af vindinger, så de passer optimalt, når de skal svejses på kernerøret.

Et af vores specialer er store vindinger på op til ca. Ø2500 i Hardox og andre slidstålstyper. Vi arbejder her med sandwichplader, som opfylder kravene til særligt slidende applikationer. Og i den anden ende af spektret finder I ganske små vindinger, som konstrueres til at løse specifikke opgaver.