BEMA nyhedsbrev, december 2022

JUL, NYTÅR – OG ET SPÆNDENDE 2023 PÅ VEJ…

Vi nærmer os slutningen af 2022, og vi vil alle her hos BEMA A/S gerne ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår – og sige jer tak for et spændende år, som har været præget af høj aktivitet. Nu ser vi ind i 2023, der som alle andre nye år vil rumme mange udfordringer, glæder og nye samarbejdsmuligheder. Vi ser frem til fortsat at udvikle løsninger og projekter sammen med nye og gamle kunder.

Efteråret har været travlt med flere messer. Vi elsker denne værdifulde måde at kunne møde vores kunder på, præsentere produkter og skabe dialog. Tak til alle jer, der mødte os på Foodtech, Ajour og Elmia!

På fabrikken har vi travlt med at gøre de sidste projekter for 2022 færdige. Alle knokler for at få ekspederet de sidste kundeordrer, hvad enten de er store eller små, specialløsninger eller lyder på standardkomponenter fra lager. Men vi tager os stadig tid til lidt sjov! I år har medarbejderne hængt julesokker op, og det har resultatet i mange fine og sjove gaver fra den lokale nisse her i løbet af december…

15 trugsnegle til transport af mineraluldsaffald

Sammen med en af vores kunder har vi skabt en løsning til transport af affald fra mineraluldsproduktion. De i alt 15 snegle med tilhørende trug er specielt designet til en større fabriksombygning. BEMA har stået for konstruktion og fremstilling på baggrund af et overordnet designlayout.

Løsningen er et godt eksempel på, at vi kan hjælpe med at udarbejde et designlayout, hvis der er udfordringer med dette. Vi har måleudstyr, så vi kan foretage præcise opmålinger og tilpasse endog store og komplicerede løsninger til afgrænset plads. Særligt vil vi fremhæve vores 3D scanningskamera, hvor vi kan skabe en komplet model af området, hvor sneglen skal opsættes. Modellen sikrer, at sneglene ikke kommer i konflikt med eksisterende udstyr i området.


Specialvindinger med montage

BEMAs produkter indgår ofte i en længere værdikæde med vores specialkompetencer. For eksempel har vi netop designet et sæt specialvindinger i DUPLEX stål, som er monteret på en rotorstamme, som kunden har leveret til os. BEMA’s opgave har været at konstruere sneglevindingerne, således de passer til kundetegningen.

Efter at vi har fremstillet vindingerne, har vi monteret dem på rotorstammen. Herefter returneres de til kunden, som selv forestår den videre bearbejdning til slutproduktet.

BEMA A/S leverer i lige så høj grad løse vindingskomponenter, som vi leverer komplette, færdige rotorer. De indgår i kunders egne maskiner eller systemer, alt efter det behov, som den enkelte kunde har. I et tilfælde som dette er der tale om et større, fælles samarbejde med kunden, som selv har udarbejdet alle rotorstammerne. Herpå monterer vi så de specialdesignede vindinger, som vi producerer her hos BEMA A/S.


Komponenter – sneglerotorer og vindinger

BEMA leverer totalløsninger – men er også en stærk leverandør af komponenter af alle slags. Vi har høstet lang erfaring med sneglerotorer og vindinger og forestår alle processer fra design til færdigt produkt, så vi på den måde kan sikre det endelige resultat.

Et af vore specialer er store vindinger på op til ca. Ø2500 i Hardox og andre slidstålstyper. Vi arbejder her med sandwichplader, som opfylder kravene til særligt slidende applikationer.

Vores konstruktionsafdeling konstruerer specialvindinger i enhver udformning, som tilpasses den givne sneglerotor. Præcise vindinger sparer mange timers værkstedstilpasning under fremstillingen – og mindsker dermed omkostningerne! Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre vores produktion af vindinger, så de passer optimalt, når de skal svejses på kernerøret.

Vi påtager os også større projekter, hvor vi bistår med at designlayoute et helt transportsystem, som kan indeholde mange transportsnegle i flere forskellige størrelser, alt efter behov. På den måde kan vi rykke tættere på kunderne som totalleverandør af transportløsninger til bulk- eller andre materialer.

Kontakt os med forespørgsler på:

  • Rustfrit procesudstyr
  • Sneglemaskiner
  • Sneglerotorer
  • Sneglevindinger