Produkter

Gips

Hvorfor bruges ACTA Neddeler i gipsindustrien?

Produktionsaffald – både gipsplader og gipsrester – neddeles for at blive genanvendt i produktionsprocessen. Fyld blot tragten med hele plader og/eller gipsrester, og neddeleren klarer resten – papiret vil i større eller mindre grad blive skilt fra gipsen. Størrelsen på det neddelte materiale er valgfrit på grund af den fleksible neddelingsløsning. Man kan montere hulskiven med sekskantede huller for at nedbringe størrelsen på det neddelte materiale.

 

Husholdningsaffald

Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at åbne/kværne affald i baller?

Forbrændingsanlæg har ikke altid kapacitet til at forbrænde alt affald, ligesom nogle af anlæggene lukkes ned om sommeren. Det indsamlede affald (fra industrien og husholdningerne) presses derfor i baller og lagres, indtil forbrændingsanlægget er klar til at modtage det. Affaldsballer skal åbnes, inden de brændes. Med ACTA Neddeler eller ACTA Balleåbner vil man uden problemer kunne åbne sådanne baller, og man får et meget homogent materiale til forbrænding.

 

 


 

Elektronikskrot

Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at neddele elektronikskrot?

Acta knuseren anvendes til neddeling af elektronik affald for at reducere volumenet samt for efterfølgende at separere materialet i plast, kunststof og metaller.

 

Plastflasker (PET flasker)

Hvorfor bruges ACTA maskinen til at åbne baller med PET flasker?

For at sortere og rengøre PET-flaskerne skal ballerne åbnes, og flaskerne skal falde separat ned på transportbåndet. Der er ikke brug for megen plads til installation af en ACTA Balleåbner. En testkørsel vil vise, at ACTA Balleåbnerne er den optimale løsning til at åbne baller med PET-flasker.

 

 

 


 

Papir og pap

Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at neddele papir og pap?

Papir og pap presses typisk sammen i baller for at spare plads og optimere transporten, når det køres væk fra butikker, genbrugspladser, trykkerier og andre steder. For at indholdet kan sorteres korrekt, skal ballerne åbnes igen. Dette gøres meget effektivt med en ACTA balleåbner. Også i andre processer er en effektiv åbning og oprivning af ballerne afgørende for resultatet. For eksempel modtager papirfabrikker hårdt sammenpressede baller af sorteret papir, pap eller karton, som de skal have omsat til nyt papirmateriale. Denne proces foregår ved at tilføje gammelt og sorteret papir til store tanke med pulp. Løst papir bliver hurtigere opløst i pulpen, så de pressede baller skal løsnes før videre bearbejdning. En ACTA klarer selv de mest kompakte baller og er bygget til at kunne klare de store påvirkninger, der kan komme fra papirballer, der typisk vejer 250 - 500 kg pr. balle.

 

Isoleringsmateriale

Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at neddele isoleringsmateriale?

Mineraluld, glasuld eller lignende isoleringsmaterialer er vidunderlige materialer, som under de rigtige forudsætninger kan genbruges igen og igen. En ACTA maskine har helt uovertrufne egenskaber i forhold til at neddele og løsne isoleringsmaterialet. Det gælder både fraskær og andet fra selve produktionen af materialet og indsamlet materiale fra byggepladser. Efter en tur igennem en ACTA kan neddelt materiale således sendes retur og indgå i en produktion igen, eller lagres til senere brug.

 

 

 


 

Træ

Hvorfor bruges ACTA Neddeler til at neddele træaffald?

Neddelt træaffald bruges ofte som brændsel eller som ”nyt” materiale ved fremstilling af spånplader. Da træaffald indeholder en lang række fremmedlegemer som søm, skruer, hængsler m.v., er det afgørende, at materialet grov-neddeles, inden det findeles yderligere i en anden maskine. ACTA Neddeleren er den optimale løsning til grovere neddeling af træaffald, og man kan i kraft af de fleksible neddelingsmuligheder vælge den størrelse på det neddelte materiale, som er mest passende. Fyld blot tragten med træaffald, og neddeleren sørger for resten.