Processer / Steel Performance

Arbejdet med rustfrit stål er en proces samlet under betegnelsen Steel Performance. Processens seks dele fører projektet sikkert gennem hele forløbet fra den indledende afdækning af kundens behov over den konkrete specifikation til den endelige produktion og idriftsætning.

 

De seks elementer i Steel Performance er:

  1. Know how – vi har lang og solid erfaring med rustfrit stål, der kræver ganske særlige kompetencer
  2. Risikostyring – vi arbejder efter nøje definerede milestones og inddrager brugeren, kunden, leverandøren og alle andre interessenter i projektet
  3. Kvalitetsstyring – alle lede i processen styres efter beskrevne kvalitetsstandarder
  4. Specifikation – alle processer etableres efter forudgående specifikation
  5. Procesoptimering – vi arbejder altid efter at optimere effektivitet, tidsforbrug og materialehåndtering
  6. Produktionsflow – alle dele i produktionen afstemmes med henblik på størst muligt effektivitet og med henblik på at reducere evt. fejl

 

BEMA A/S er ISO-9001 certificeret. Download certifikat.

BEMA er registreret til at kunne producere udstyr i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/2004.